آیا روستاهای شهرستان اقلید را می شناسید؟

اقلید نیوز:

اقلید خبر:

متنی که در ادامه خواهید خواهند مربوط به مصوبه ی مورخ ۱۳۶۶/۰۲/۰۲ نخست وزیریست.

این مطلب جالب از این منبع گرفته شده است:

http://eghlidi-abad.blogfa.com/post/57

ایجاد و تشکیل تعداد ۷ دهستان شامل روستاها، مزارع و مکانها در شهرستان اقلید تابع استان فارس

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۶٫۲٫۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱۳۷۰٫۱٫۵٫۵۳ مورخ
۶۵٫۱۲٫۱۱ وزارت کشور به استناد ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط‌تقسیمات کشوری مصوب
تیر ماه سال ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی و در اجرای ماده ۳ قانون و تبصره‌های ذیل آن و
ماده ۳۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور‌تصویب نمودند:
‌در شهرستان اقلید تابع استان فارس تعداد ۷ دهستان شامل روستاها، مزارع و مکانها
در محدوده جغرافیایی معین مطابق با کروکی و نقشه‌های ۱٫۲۵۰٫۰۰۰‌ضمیمه که ممهور به
مهر دفتر هیأت وزیران است به شرح زیر ایجاد و تشکیل گردد:

 • دهستان حسن‌آباد
  ——————————————————————-

  1. سعدآباد
  2. اردعلی
  3. جعفرآباد
  4. طنابی
  5. حسن‌آباد
  6. اله‌آبا
  7. شهرآشوب
  8. چشمه دزدان
  9. انگکبان
  10. رسته
  11. جدول نو
  12. کاظم‌آباد
  13. اسپری
  14. امامزاده شاه نجف
  15. شهربالا
  16. بید بارگاه،
  17. کناس سفلی
  18. کناس علیا
  19. همه‌روغن
  20. سیاه‌زمین
  21. لاله‌گون
  22. آب بیابانی
  23. رضاآباد
  24. فرجینه
  25. باغ‌نو
  26. احمدآباد
  27. نصیرآباد
  28. گله‌دانی بی‌بی
  29. تخت چمن
  30. حسین‌آباد
  31. دردانه
  32. اسماعیل بیگی
  33. رضابیگی
  34. کلاه‌پوره
  35. دین‌محمدی
  36. سیربانو
  37. تلمبه ابراهیم
  38. مزرعه ننه‌عربی
  39. تلمبه کاووس معینی
  40. تلمبه ابراهیم‌آباد
  41. شرکت جهاد و کشت
  42. شرکت ۵۷ شیراز
  43. امامزاده اسماعیل
  44. میان‌رود.
 • دهستان آسپاس
  ——————————————————————-
  ‌به مرکزیت روستای آسپاس مشتمل بر ۳۰ روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:

  1. آسپاس
  2. مزرعه عزیز محمودی
  3. پهلوانی
  4. بابایی
  5. قدم‌آباد
  6. قنات سفید
  7. ده خیر
  8. امامزاده اسدالله
  9. شولان
  10. مهجان
  11. مزرعه جهانگیری
  12. تلمبه حاج عزت
  13. تلمبه سرهنگ ایدر
  14. تلمبه امیدوار
  15. تلمبه اردشیر کیانی
  16. تلمبه عطاالله کیانی
  17. ‌تلمبه خورشید کیانوش
  18. تلمبه جمشید بیژنی
  19. تلمبه حسنعلی ممتنع
  20. بکان
  21. تلمبه حسن پالیزی
  22. تلمبه بیست و هفت نفری
  23. ‌مجتمع کشاورزی عشایری بکان (‌اسلام‌آباد)
  24. زین‌الدین
  25. رحمت‌آباد
  26. تلمبه پرویزی ملک‌پور
  27. مزرعه جلیل‌آباد
  28. ده نو،
  29. تلمبه‌رییسی
  30. تلمبه پنج نفری.
 • دهستان خنجشت
  ——————————————————————-
  ‌به مرکزیت روستای خنجشت مشتمل بر ۴۱ روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:

  1. بزن
  2. امامزاده سید محمد
  3. امیرآباد
  4. کافتر
  5. چشمه رعنا
  6. سه قلات،
  7. کشت و صنعت خنجشت
  8. الله‌آباد
  9. خنجشت
  10. ‌درغوک
  11. حسین‌آباد
  12. نظام‌آباد
  13. حیاتی
  14. علی‌آباد
  15. نخودزار
  16. پسرپل
  17. قنات چغ سفید
  18. بیدستان
  19. مزرعه‌کرسیاه
  20. مزرعه ابابیلک
  21. بالوک
  22. کوه سفید
  23. ادراک
  24. سید قلی
  25. مزرعه چشمه خنگ
  26. تلمبه قزل‌آچی
  27. تیمارجان
  28. مگسی
  29. ترناسک
  30. محمد کویر
  31. مزرعه عرب
  32. بصیران
  33. علی‌گرد
  34. بید سبحان
  35. امامزاده زبیده خاتون
  36. قرقانک
  37. مزرعه امیریه
  38. مزرعه سلیمانیه
  39. تلمبه محمدقلی سالاری
  40. مزرعه مهدیه
  41. مزرعه موسویه.
 • دهستان سده
  ——————————————————————-
  ‌به مرکزیت روستای سده مشتمل بر ۸ روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:

  1. سده
  2. مزرعه بند بهرام
  3. چشمه زهادلو
  4. رودخانه سفید
  5. نورآباد
  6. تنگ براق
  7. حاجی‌آباد
  8. تلمبه جوادپور
 • دهستان شهرمیان
  ——————————————————————-
  ‌به مرکزیت روستای شهرمیان مشتمل بر ۸۱ روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:

  1. فخرویه
  2. آب باریک
  3. کاروانسراگلی
  4. شلمزار
  5. دره گل
  6. کوشک زر
  7. دولت‌آباد
  8. شهرمیان
  9. باغ منرهیان
  10. تلمبه منرهیان
  11. تلمبه صمد و شرکاء
  12. قنات حسین‌آباد
  13. قنات کل خونکار
  14. قنات عباس‌آباد
  15. تلمبه محمد ظهیری
  16. کودک
  17. تلمبه حاج‌امینی
  18. تلمبه رحمانی
  19. میانرود
  20. دولت‌آباد
  21. مهدی‌آباد
  22. بادکی
  23. تلمبه عباس بهمنی
  24. بلاغی
  25. گل زردی
  26. تلمبه‌رضاقلی و شرکاء
  27. تلمبه ناصر ایزدی
  28. تلمبه ابراهیم خسروی
  29. تلمبه هوشمند
  30. سیف‌آباد
  31. چاووش
  32. مزرعه سهراب خسروی
  33. فتح‌آباد
  34. اقبال‌آباد
  35. قنات سفید صوفیان
  36. شادکام
  37. بند دیدگان
  38. فخرآباد
  39. شرکت ۳۳۰ شیراز
  40. تلمبه میرزا تقی‌مصطفوی
  41. تلمبه گشتاسبی
  42. تلمبه خلیل دهقان
  43. تلمبه مصطفی عسگر
  44. تلمبه حاج میرزاآقا
  45. تلمبه ایرج‌خان
  46. تلمبه‌حسین‌خانی
  47. تلمبه امیدوار
  48. تلمبه فروتن
  49. تلمبه حسین شش بلوکی
  50. تلمبه حاج سیف‌الله نظری
  51. تلمبه حاج مهدی حسن‌بیگی
  52. کت خلج
  53. کشت و صنعت دشت نمدان
  54. تلمبه سید محمد مهدوی
  55. تلمبه سیف‌الله و شرکاء
  56. تلمبه حاج امام معصومی
  57. ‌تلمبه خداداد ارجمانی
  58. تلمبه چاه میانی
  59. تلمبه چاه سفید
  60. مزرعه هادی
  61. چشمه پهن
  62. مهرابیگی
  63. مزرعه علی‌آباد
  64. تل‌خاکی
  65. مزرعه حسینک،
  66. بیداشک
  67. باریچه
  68. بیدچاله
  69. آب اشک
  70. پرکوه
  71. طهماسبی
  72. شوبدزار
  73. سنجدگل
  74. سه‌چاه
  75. لای سرخ
  76. باوفا
  77. شلمک
  78. سرگرولانا
  79. گل یک
  80. کال متانه
  81. قرقان.
 • دهستان دژکرد
  ——————————————————————-
  ‌به مرکزیت روستای اسلامیه مشتمل بر ۲۴ روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:

  1. جدول نو
  2. جمال بیگی
  3. باصری هادی
  4. خارستان سفلی
  5. خارستان علیا
  6. مزرعه جامه خوابدار
  7. پهنای بهی
  8. سادات‌آباد،
  9. ‌مزرعه پاسالکی
  10. بوگری
  11. مزرعه تیزآب
  12. مزرعه گردو
  13. مزرعه بید
  14. باصری آقاجان
  15. سرتل
  16. شرفی
  17. رییسیان
  18. ‌چرکس
  19. مورسیب
  20. مورپهن
  21. موردراز
  22. طاسک
  23. خارستان محمدی
  24. قطارآقاج
 • دهستان خسرو شیرین
  ——————————————————————-
  ‌به مرکزیت روستای خسرو شیرین مشتمل بر ۲۹ روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
  ۱ – تنگ رود، ۲ – محمدآباد، ۳ – مزرعه آلمالیچه، ۴ – خسروشیرین، ۵ – فتح‌آباد، ۶ –
  حسن‌آباد، ۷ – تنگ هاشم، ۸ – مزرعه باغ مورد، ۹ – مزرعه آبگرمه،۱۰ – مزرعه
  آق‌چشمه، ۱۱ – مزرعه قرول، ۱۲ – قنات مولایی، ۱۳ – ساریتان، ۱۴ – بند رسول، ۱۵ –
  مزرعه چشمه مکینگاه، ۱۶ – مزرعه بالقلو، ۱۷ – تلمبه‌آبادچی، ۱۸ – تلمبه خضرایی
  علیا، ۱۹ – تلمبه خضرایی سفلی، ۲۰ – مزرعه کلوان، ۲۱ – مزرعه برآفتاب محمود، ۲۲ –
  مزرعه بلبلی، ۲۳ – له شیخی، ۲۴ -‌بابا شیخ احمد، ۲۵ – مزرعه قدمگاه علیا، ۲۶ –
  تلمبه جهاد، ۲۷ – مزرعه قدمگاه سفلی، ۲۸ – فیض‌آباد، ۲۹ – قنبرآباد.

‌تبصره ۱
‌هر گونه روستا، مزرعه و مکان که قبلاً در تابعیت این شهرستان بوده و در فهرست نقاط
واقع در دهستانهای تابعه و کروکیهای مربوطه منظور نشده مادامی که‌دهستان‌بندی در
شهرستانهای همجوار به اجرا در نیامده همچنان از لحاظ نظام اداری در تابعیت دهستان
مربوطه در این شهرستان باقی خواهد بود.

‌تبصره ۲
‌وزارت کشور موظف است امکانات اجرایی این مصوبه را در مورد دهستانهای همجوار با
شهرستانهای دیگر در اولین فرصت فراهم نماید.

‌تبصره ۳
‌با تصویب محدوده دهستانهای واقع در این شهرستان چنانچه روستا، مزرعه و مکان دیگری
به جز فهرست اسامی نقاط مندرج در نقشه کروکی ضمیمه و در‌محدوده آن ملاحظه شود یا
در آینده در آن بوجود آید در حوزه و تابعیت دهستان مربوطه خواهد بود.

‌میرحسین موسوی – نخست‌وزیر

مدیریت

سلام،ضرغامی،مدیریت فنی سایت.

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

امتیاز بدهید!
اقلیدنیوز را در گوگل محبوب کنید.

خبرنامه اقلید نیوز

به ما بپیوندید:

 • در لیست مشترکین اقلید نیوز قرار بگیرید!
 • آخرین اطلاعات را در ایمیلتان داشته باشید!
 • در معرفی شهرمان سهیم باشید
این پنجره را ببند

وب سایت اقلید نیوز

کادرهای زیر را پر کنید

پا به دنیای بهتر