نویسنده: مدیریت

خبرک :  نشست آبی ها با سبز پوشان نیروی انتظامی اقلید 0

خبرک : نشست آبی ها با سبز پوشان نیروی انتظامی اقلید

بنابر گزارش اقلید نیوز .پیرامون برخورد با متخلفین چاه های غیر مجاز

امتیاز بدهید!
اقلیدنیوز را در گوگل محبوب کنید.

خبرنامه اقلید نیوز

به ما بپیوندید:

  • در لیست مشترکین اقلید نیوز قرار بگیرید!
  • آخرین اطلاعات را در ایمیلتان داشته باشید!
  • در معرفی شهرمان سهیم باشید
این پنجره را ببند

وب سایت اقلید نیوز

کادرهای زیر را پر کنید

پا به دنیای بهتر